Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego w dalszej części "Rozporządzeniem") informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Electrocontact Zbigniew Szulman
91-083 Łódź, ul. Lorentza 6/20
NIP: 727-240-30-75
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w związku zawarciem i realizacją umowy sprzedaży na podstawie złożonego zamówienia, do utrzymania kontaktu między sprzedającym a kupującym, dostawy towaru, regulowania należności, przesyłania powiadomień o statusie zamówienia oraz do obsługi ewentualnej reklamacji.
Dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyłączeniem firm kurierskich oraz firm windykacyjnych w razie zwłoki w uiszczeniu zapłaty.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywana przez okres 6 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych.
4.    Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
5.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.
6.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieprawidłowa realizacja Umowy.