Elektroodpady

Art. 37.

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia. w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

PUNKTY ZBIÓRKI ELEKTROODPADÓW

PSZOK Graniczna
Adres punktu zbierania 90-373 Łódź, ul. Pryncypalna 132/134
Czynne non stop
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
Adres punktu zbierania 93-468 Łódź, ul. Zamiejska 1
Czynne poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7-18, wtorek 7-20, sobota 7-13
Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź
Adres punktu zbierania 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 6
Czynne poniedziałek-sobota 8-20
Firma Handlowo - Usługowa DEREWENDA Henryk Derewenda, Oddział w Łodzi
Adres punktu zbierania ul. Świętojańska 8a
Czynne poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-14
PSZOK Zamiejska
Adres punktu zbierania ul. Zamiejska 1
Czynne poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:00-18:00 wtorek - godz: 7:00-20:00 piątek - 14:00-18:00 sobota nieczynne
PSZOK Kasprowicza
Adres punktu zbierania ul. Kasprowicza 10
Czynne poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:00-12:00 wtorek, piątek - godz: 14:00-19:00 sobota nieczynne
PSZOK Graniczna
Adres punktu zbierania ul. Graniczna 2
Czynne poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:00-12:00 wtorek, piątek - godz: 14:00-19:00 sobota nieczynne